11 Desember

12313809_10156179196185386_4434401399462315198_n

När hunden kan gör den bättre
– Gjesteblogger og mentor Maria Brandel

Oavsett vilken nivå i träningen du befinner dig på ska du alltid försöka ta nästa steg så fort hunden klarar en uppgift. Ligger du kvar för länge på ett steg blir det svårare att komma vidare till nästa. Du riskerar att få ta för stora steg för att hinna bli klar till en tävling tillexempel och träningen blir mer motiverande för både dig och hunden eftersom ni hela tiden jobbar med nya utmaningar. Tillexempel om hunden kan sitt framför dig, börja träna sitt på olika avstånd från dig, växla din egen position, sitt, böj dig ner, lägg dig på golvet. Lär hunden att sitt betyder sitt oavsett miljö och omständigheter. Tränar du så här kommer även en rutinerat hund att få utmaningen på ett så enkelt moment som sitt. På filmen ser du några exempel med fjärrdirigering.

When the dog can- always take the next step
– Guest blogger and mentor Maria Brandel

No matter what level of training you are at, you should always try to take the next step as soon as the dog can handle the task. Are you left too long on a stage it becomes more difficult to get on to the next. You risk having to take the big step to have time to get ready for a competition, for example. The exercise becomes more motivating for both you and the dog because you are constantly working on new challenges. For example, if the dog can sit in front of you, start to do the sit in different distances from you, shift your position, sit, bend down, lie on the floor. Teach the dog to its meaning regardless of their environment and circumstances. Are you training like this also a good trained dog will get the challengeall the time and the traning will always developed. In the video you will see some examples of making distance control more difficult.