Variation is my new love

Hvis noen hadde spurt meg hva jeg elsket mest av alt med jobben min så tror jeg svaret ville blitt: variasjonen.

IMG_0474

Jeg elsker å i det ene øyeblikket være inne hos gode venner og lære nye ting, neste dag møte nye spennende bekjentskaper og se fremgangen hos kursdeltakere, på kvelden igjen trene med kreative venner som hjelper deg å finne på nye varianter av lydigheten i mondioring.

For så på mandag igjen være tilbake hjemme og gå en lang skogstur uten å prate med noen.

Processed with VSCOcam with t1 preset Processed with VSCOcam with t1 preset Processed with VSCOcam with t1 preset