Meningen med livet

Igår husket jeg plutselig hva som var meningen med livet…