8 Desember

Processed with VSCOcam with c1 preset
Dagen tema er hold fast!

Som med alt jeg trener inn har jeg flere ulike måter å nærme meg øvelsen på. En av måtene jeg trener hold fast er gjennom leken (Enten gjennom en naturlig bra kamp eller gjennom en lært kamp)
Jeg lærer hundene mine at når jeg holder hånden over hodet på dem belønner jeg at de holder helt stille uten å tygge. Det er enkelt å starte i leken, går det bra tar vi det med oss til apporten. Går det ikke bra har vi bare vært ute og lekt oss litt.

Todays movie is about holding the dumbbell with a firm grip without chewing. I train this like all other exercises in many different ways. But one of the ways I really like is to teach it through playing.
I reward my dogs for holding still when I hold my hand above their head. As soon as its good I do the same on the dumbbell. If it doesn’t work, well then we have just been out playing and having fun.