7 Desember

IMG_9909

Enda en film fra en av de første dagene Bark var hjemme. Jeg begynner jo ganske tidlig å leke med valpene, leken kan jeg bruke til alt senere og spesielt syns jeg den er bra for å lære hundene å holde fokus og være engasjert i meg når vi trener. Derfor starter jeg ganske tidlig med å forsøke å stjele leken fra valpen og la den få gjøre noe for å få den tilbake. For det første skaper det valper som virkelig holder fast i leken og ser en stor verdi i det, noe jeg trenger senere. For det andre er det fint at hunden tidlig lærer å gjøre noe for å få noe. Mister du leken? Ja da må du gjøre noe for å få den tilbake. I starten er det kun enkle ting, som her i filmen hvor jeg hjelper ham til å gjøre en sitt for å få leke mer.
Enkelt men akk så nyttig.

Another clip from the first day I got Bark home. I start really early with playing with the puppy, the playing I later use for everything. I think its especially good for teaching the puppy to stay focused and engaged during training together. 

Early on I try stealing the toy away from the puppy when he is chewing it or letting go, then he has to offer me a behavior to get it back.
First of all this teaches the puppy to really hold on to the toy, creating great value and a firm grip. Second I think its important the dog learn from early age to do something if you want something. Loosing the toy, well then you better make me an offer to get it back. In the beginning I start with simple exercises, like here when I help him doing a sit and rewarding.
Simple, but useful skills.