6 Desember

12239905_1044574385573431_6786608828153540539_n

Hänga på övningar

Har du en hund som snabbt och enkelt söker sig in till dig varje gång den fått belöning har du ett utmärkt utgångsläge för vidare träning.
Det är också grunden för fotgående, transporter mellan moment och ingångar på planen. Och det är en övning som ständigt finns på träningslistan även för de mer rutinerade hundarna.
Målet är att hunden alltid ska söka in mot dig så snart en belöning är avslutad. Jag vill att hunden ska ha ett högt värde i detta och göra det varje gång den får chansen.
Ibörjan är det många snabba belöningar för rätt tanke som gäller-längre fram låter jag hunden göra mer och mer innan belöning kommer men kriteriet är att den ska vara med och på.
På filmen ser du en Alaskan Malamute som tränar detta för första gången. Redan i förstapasset försöker jag variera lite efter vilken tid jag belönar men såklart ska det i första hand vara snabba belöningar för rörelse mot mig.

Following exercises

Do you have a dog that can quickly and easily find their way in to you every time it received the reward you have an excellent starting position for further training.
It is also the basis for heelwork, transports between exercises and entrances to the ring. And it is an exercise that is constantly on the training list, even for the more experienced dogs.
The goal is that the dog always search towards you as soon as a reward is completed. I want the dog to have a high vale in this and do it everytime he has an opportunity to do that.
At the beginning, many rapid rewards for properly thought-later on I let the dog do more and more before the reward. In the video you see an Alaskan Malamute practicing this for the first time. Already in the firsttraining , I try to vary a little by the time I reward but of course it should primarily be quick rewards for movement towards me.