22 Desember

11252010_1052149538149249_995234685741824807_n
Tekst og foto av Maria Brandel

Snygga startuppställningar
När du tränar för tävling hamnar ofta detaljer och moment i förgrunden, men en del som jag som domare tycker många skulle tjäna på att träna på är uppställningar inför momenten.
Det är inget som bedöms för att momentet har ju inte startat men ger ett positivt helhetsintryck om du ställer upp för ett moment och hunden snabbt och säkert sitter på plats och är beredd.
Det ger också en bättre känsla och ett större flyt om du och din hund behärskar denna del. I filmen visar jag skillnad mellan en flytig uppställning och en strulig uppställning.
Kan din hund följsamhetsövningar som jag skrev om förra gången har du ett bra utgångsläge för att träna detta.
På filmen ser du ochså ett par övningar för att träna fram stans snyggaste uppställningar.

Great startposistions
When training for competition often ends with details and the exercises in the foreground, but the part that I like a judge think many would consider a little bit about.
It is not something that you as a judge can take points from but it gives a positive overall impression if you set out the exercise and the dog quickly and safely goes into start position and is prepared.
It also provides a better feeling for you as a handler and greater fluency if you and your dog have mastered this part.
In the film I show the difference between a good one and a bad one, pay attention to it and see what you think.
Can your dog the following exercises I wrote about the last time –you have a good startingpoint for this work.
In the video you also will see a couple of exercises to train up the city’s best-looking startpositions!