22 Desember

Processed with VSCOcam with f2 preset
Hjemme igjen og på tide å ta tak i apporteringene. I leken har jeg testet ut hva som er hans sterke og svake sider, så nå har jeg tenkt å bygge videre på de sterke sidene for å få dem enda bedre. Jeg starter derfor med hold fast, på en annen gjenstand enn apporten. Jeg vil han skal forstå konseptet hold fast, deretter hold fast og komme i utgangstilling før jeg gjør noe mer.
Sånn her så første treningsøkta ut.

Home again and time to start training the grab and hold for the dumbbell. While playing with him I have found his strong sides and his weak sides, so now Im going to use his strong sides to train for the dumbbell. Im starting this time with the grab and hold, on a completely different object then the dumbbell. I want to make sure he understand the task, grabbing and holding + eventually getting into heal position before changing the object.
This is his first training session.