12. Desember

Øvelse; Oppsitt og neddekk

At det skal være så vanskelig å forstå at man må vente på klartegn før man får gjøre noe!

Veldig mange får problemer med at hundene setter seg opp for tidlig når man går inntil og skal avslutte, eller legger seg ned frivillig i utgangstilling om det blir lenge å vente.

Vi vil jo at hundene våre skal vite hva som kommer og vi vil jo at de skal ville legge seg ned og sette seg opp. Men ikke før vi sier det.

Jeg tror nok at 2. Desember posten, forventning i stillheten vil være til stor hjelp. Får du hunden din til å se verdien av å være passiv har du et bra grunnlag for denne treningen.

Deretter må du ha en plan for hva du skal gjøre om det blir rett; hva skal hunden få belønning for, hva slags belønning skal du bruke og sist men ikke minst; hva skal du gjøre om det blir feil?

Jeg velger i dette klippet å bare gå ut av den konkurransemessige posisjonen om det blir feil når han legger seg ned og å lokke ham ned i dekk igjen om han setter seg opp for tidlig.

Deretter prøver jeg å vente like lenge før jeg a) belønner eller b) kommanderer videre.

I starten bruker jeg mest alternativ a for å lage mer verdi for å vente. Etter hvert som de blir sikrere på hva de skal gjøre bruker jeg mest alternativ b.

Når du har trent det inn ved å veksle mellom alterntivene i utgangstilling kan du begynne å legge det inn i øvelsene.